Igal lapsel oma pill

Toetusprogramm "Igal lapsel oma pill" (ILOP) on Eesti Muusikakoolide Liidu korraldatav toetusmeede muusikakoolidele pillide ostmise ja remontimise finantseerimiseks. "Igal lapsel oma pill" loodi Eesti Vabariik 100 raames ning aastatel 2015-2018 kuulus EV100 suuremate ettevõtmiste (kingituste) hulka ning toetuse saajate ring oli lai - muusikakoolid, orkestrid, üldhariduskoolid, lasteaiad, kultuurimajad jpt asutused, kus lapsed tegelesid pillimänguga. Eesti Muusikakoolide Liit jätkab vajaliku programmiga ka edaspidi ning plaanis on korraldada igal aastal üks taotlusvoor.
4 last

2020. aasta taotlusvooru toetuse saajad on selgunud

"Igal lapsel oma pill" 2020. aasta taotlusvoor oli avatud perioodil 18. mai kuni 10. juuni läbi HITSA Konkursiveebi. Tulemused on kättesaadavad siin: ILOP toetuse saajad 2020

2020. aasta taotlusvooru esitati 57 taotlust kokku 62 750 € eest. Hindamiskomisjon otsustas toetada 51 taotlust kogusummas 54 800 €. Seekordses voorus oli võimalik toetada kuue pilli remonti ning 46 pilli ostmist. Ostetavate pillide ja remonditeenuse kogumaksumus on 97 544 €, mis tähendab, et keskmiselt panustab toetuse saaja oma- või kaasfinantseeringuga 44% pilli hinnast või remonditeenuse maksumusest. Haridus- ja Teadusministeerium eraldas taotlusvooru läbiviimiseks 2020. aastal 50 000 € ning Eesti Muusikakoolide Liit lisas 4800 €.

Kõikide toetuse saajatega võetakse ühendust toetuslepingu sõlmimiseks. Pillid peavad toetuse saajate käes olema hiljemalt 30.11.2020., mis on ka aruande esitamise tähtajaks.

Aruande vorm on allalaetav siit: ILOP aruanne 2020

Aruande palume toetuse saaja allkirjaõigusliku esindaja poolt digitaalselt allkirjastada ning saata aadressile pilliprojekt@gmail.com. Lisaks tuleb esitada ka pilli ostmise või remonditeenuse aluseks olev arve ning tasumist tõendav panga maksekorraldus.

 

ILOP 2020. aasta taotlusvooru tingimused

Taotlusvooru tingimused on kirjeldatud statuudis, mis on kättesaadav siin: "Igal lapsel oma pill" statuut 2020

Teotuse maksimaalne määr on 70% ning levinumatele pillidele on kehtestatud toetuse piirsumma, mis on kättesaadav siin: ILOP toetuste piirsummad 2020

Toetuse taotlejatel palume kindlasti programmi statuudiga tutvuda. Toetusprogrammi üldised tingimused on:

  • Taotleja on juriidiline isik, kelle tegevuseks on muusika huviõppe pakkumine 7-18-aastastele noortele.
  • Toetust saab taotleda ühe pilli ostmiseks või ühe pilli remontimiseks. Organisatsioon, mille koosseisus on rohkem kui üks õppepaik, saab esitada iga õppepaiga kohta ühe taotluse.
  • Ostetav pill peab olema uus (v.a. meistripill).
  • Pill peab jääma toetuse saaja (juriidiline isik) omandiks.
  • Toetuse maksimaalne määr on 70% pilli hinnast või remondikulust, kuid mitte rohkem kui konkreetsele pillile kehtestatud toetuse piirsumma. Suurim toetussumma saab olla 3000 €.
  • Taotlus peab tuginema konkreetsele hinnapakkumisele. Ostetava pilli kohta peab taotleja esitama kaks võrreldavat hinnapakkumist. Pilli remontimiseks esitatud taotluse puhul võib esitada ühe hinnapakkumise.
  • Pill peab olema toetuse saaja kasutuses hiljemalt 30. novembriks 2020.

Logo

ILOP logoToetusprogrammi "Igal lapsel oma pill" logo on allalaetav alamleheküljelt "Logo".

Logo on mõeldud kasutamiseks kõikides toetusprogrammiga seotud teavitusmaterjalides (koduleheküljel, sotsiaalmeedias, trükistel, plakatitel jm). Toetuse saajad lisavad „Igal lapsel oma pill“ logo ja Haridus- ja Teadusministeeriumi logo oma koduleheküljele vähemalt üheks kalendriaastaks alates toetuse eraldamise lepingu sõlmimist.

Arhiiv

Info

Infot projekti elluviimise kohta saab toetusprogrammi koordinaatorilt:

Karl-Erik Tamme
pilliprojekt@gmail.com
56680200

 

Toetusprogrammi "Igal lapsel oma pill" viib ellu Eesti Muusikakoolide Liit ning on finantseeritud Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu.

HTM logo

Kuidas hindate projekti läbiviimist 10-punkti skaalal?