Igal lapsel oma pill

Toetusprogramm "Igal lapsel oma pill" (ILOP) on Eesti Muusikakoolide Liidu korraldatav toetusmeede pillide ostmise finantseerimiseks. "Igal lapsel oma pill" loodi Eesti Vabariik 100 raames ning aastatel 2015-2018 kuulus EV100 suuremate ettevõtmiste (kingituste) hulka. Eesti Muusikakoolide Liit jätkab vajaliku programmiga ka edaspidi ning plaanis on korraldada igal aastal üks taotlusvoor.
4 last

2020. aasta taotlusvoor on avatud kuni 10. juunini!

"Igal lapsel oma pill" 2020. aasta taotlusvoor on avatud ning taotlusi oodatakse perioodil 18. mai kuni 10. juuni läbi HITSA Konkursiveebi. Toetusprogramm on suunatud muusikakoolidele pilli ostmiseks või remontimiseks. Taotluse saab esitada siit: https://konkursiveeb.hitsa.ee/

Toetusprogrammi tingimused on kirjeldatud statuudis, mis on kättesaadav siin: "Igal lapsel oma pill" statuut 2020
Teotuse maksimaalne määr on 70% ning levinumatele pillidele on kehtestatud toetuse piirsumma, mis on kättesaadav siin: ILOP toetuste piirsummad 2020

Toetuse taotlejatel palume kindlasti programmi statuudiga tutvuda. Toetusprogrammi üldised tingimused on:

  • Taotleja on juriidiline isik, kelle tegevuseks on muusika huviõppe pakkumine 7-18-aastastele noortele.
  • Toetust saab taotleda ühe pilli ostmiseks või ühe pilli remontimiseks. Organisatsioon, mille koosseisus on rohkem kui üks õppepaik, saab esitada iga õppepaiga kohta ühe taotluse.
  • Ostetav pill peab olema uus (v.a. meistripill).
  • Pill peab jääma toetuse saaja (juriidiline isik) omandiks.
  • Toetuse maksimaalne määr on 70% pilli hinnast või remondikulust, kuid mitte rohkem kui konkreetsele pillile kehtestatud toetuse piirsumma. Suurim toetussumma saab olla 3000 €.
  • Taotlus peab tuginema konkreetsele hinnapakkumisele. Ostetava pilli kohta peab taotleja esitama kaks võrreldavat hinnapakkumist. Pilli remontimiseks esitatud taotluse puhul võib esitada ühe hinnapakkumise.
  • Pill peab olema toetuse saaja kasutuses hiljemalt 30. novembriks 2020.

Taotlusvooru eelarve on 50 000 €. Toetuse määramise üle otsustab hindamiskomisjon ning tulemused tehakse kõigile taotlejatele teatavaks hiljemalt 19. juuniks.

 Edukat taotlemist!


ILOP logo

Logo

Toetusprogrammi "Igal lapsel oma pill" logo on allalaetav alamleheküljelt "Logo".

Logo on mõeldud kasutamiseks kõikides toetusprogrammiga seotud teavitusmaterjalides (koduleheküljel, sotsiaalmeedias, trükistel, plakatitel jm). Toetuse saajad lisavad „Igal lapsel oma pill“ logo oma koduleheküljele vähemalt üheks kalendriaastaks alates toetuse eraldamise lepingu sõlmimist.

Arhiiv

Info

Infot projekti elluviimise kohta saab meiliaadressilt pilliprojekt@gmail.com või telefonilt 56680200

 

Toetusprogrammi "Igal lapsel oma pill" viib ellu Eesti Muusikakoolide Liit ning on finantseeritud Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu.

HTM logo

Kuidas hindate projekti läbiviimist 10-punkti skaalal?