Liidust

Eesti Muusikakoolide Liit on mittetulundusühing, mis ühendab 86 muusika-ja kunstidekooli üle Eestimaa.

klaver-1

Liidu tegevuse aluseks on põhikiri, mis on kättesaadav siit:
MTÜ Eesti Muusikakoolide Liit põhikiri

Põhilised tegevusvaldkonnad on:

  • Õpikute ja muude õppematerjalide koostamine ja tootmine
  • õpilaskonkursside korraldamine
  • õpetajate täiendkoolituse korraldamine
  • koolide huvide esindamine haridusministeeriumi töögruppides ja koostöö kultuuritöötajate ametiühinguga

Eesti Muusikakoolide Liit on Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegiline partner muusika huvivaldkonnas.

Eesti Muusikakoolide Liit on Euroopa Muusikakoolide Liidu (EMU) liige alates 2000. aastast.

 

Eesti Muusikakoolide Liit jaguneb kuueks regiooniks:

  • Loode-Eesti regioon
  • Lõuna-Eesti regioon
  • Pärnu regioon
  • Tallinna regioon​​​​
  • Tartu regioon
  • Virumaa regioon