Eesti Muusikakoolide Liidu konkurss „Parim Noor Instrumentalist 2023“

Nõuded tuubaõpilastele

 

Konkurss tuubaõpilastele toimub kaheastmelisena: regionaalne voor ja vabariiklik voor.

Konkursist osavõtjad esitavad kaks erineva karakteriga pala, millest üks tuleb valida kohustuslike palade seast.

Teosed esitatakse peast ja saade on elavas ettekandes.

Pidada kinni konkursi kava ajalistest piirangutest.

 

I vanuserühm kuni 11-aastased (kava kestus kuni 5 minutit)
B. Flies – Hällilaul noot
D. Hyde – Tuba-talk noot
P. Tšaikovski – Vana prantsuse lauluke noot

 

II vanuserühm 12 - 13-aastased (kava kestus kuni 6 minutit)
E. Grieg – Mäekuninga koopas noot
G. Fr. Händel – Allegro noot
P. Mascagni – Intermezzo ooperist „Talupoja au“ noot

 

III vanuserühm 14 - 15-aastased (kava kestus kuni 8 minutit)
F. Schubert – Ave Maria noot
C. Saint-Saëns – Elevant noot
M. Brotons – Tubagalante noot

 

IV vanuserühm 16 - 19-aastased (kava kestus kuni 10 minutit)
R. Ploom – Serenaad noot
J. Massenet – Eleegia noot
H. Mancini – The Pink Panther noot