Arhiiv: Igal lapsel oma pill

2020

"Igal lapsel oma pill" 2020. aasta taotlusvoor oli avatud perioodil 18. mai kuni 10. juuni läbi HITSA Konkursiveebi. Tulemused on kättesaadavad siin: ILOP toetuse saajad 2020

2020. aasta taotlusvooru esitati 57 taotlust kokku 62 750 € eest. Hindamiskomisjon otsustas toetada 51 taotlust kogusummas 54 800 €. Seekordses voorus oli võimalik toetada kuue pilli remonti ning 46 pilli ostmist. Ostetavate pillide ja remonditeenuse kogumaksumus on 97 544 €, mis tähendab, et keskmiselt panustab toetuse saaja oma- või kaasfinantseeringuga 44% pilli hinnast või remonditeenuse maksumusest. Haridus- ja Teadusministeerium eraldas taotlusvooru läbiviimiseks 2020. aastal 50 000 € ning Eesti Muusikakoolide Liit lisas 4800 €.

Taotlusvooru tingimused on kirjeldatud statuudis, mis on kättesaadav siin: "Igal lapsel oma pill" statuut 2020

2019

Toetusprogramm "Igal lapsel oma pill" 2019. aasta taotlusvoor toimus perioodil 25. august - 15. oktoober 2019. Iga muusikakool sai esitada taotluse ühe pilli ostmise toetamiseks või remontimiseks ning maksimaalne toetussumma ühe pilli kohta oli 3000 €. Toetusprogrammi komisjon hindas esitatud taotlusi ning otsustas toetada 57 muusikakooli.

Toetuse saajad ja eraldatud toetused on leitavad hindamiskomisjoni protokollist.

 

PRESSITEADE 8.11.2019
Eesti Muusikakoolide Liit: Toetusprogramm “Igal lapsel oma pill” jätkus ka 2019. aastal

Toetusprogramm “Igal lapsel oma pill”, mis aastatel 2015-2018 kuulus Eesti Vabariik 100 suuremate ettevõtmiste hulka, jätkus Eesti Muusikakoolide Liidu kaudu ka käesoleval aastal. 2019. aasta taotlusvoorus toetati 57 muusikakoolile pillide ostmist või remontimist kogusummas 60 000 eurot.
„Huvi toetusprogrammi vastu oli ootuspäraselt suur. Kuna eelarve maht oli siiski väiksem kui varasematel aastatel, siis oli igal muusikakoolil võimalik esitada taotlus ühe pilli ostmiseks“, ütles Eesti Muusikakoolide Liidu juhatuse esimees Kadri Leivategija.
2019. aastal oli „Igal lapsel oma pill“ taotlusvoor pillide ostmiseks avatud 25. augustist 15. oktoobrini. Kokku esitati muusikakoolide poolt 70 taotlust summas 88 505 eurot. Seekordses voorus oli võimalik toetada 54 uue pilli ostmist ning kolme pilli remontimist kokku 60 000 eurot eest. Ostetavate pillide kogumaksumus on 125 000 eurot, mis teeb keskmiseks toetusprotsendiks 48% ühe pilli kohta.
Kuigi toetati väga paljude erinevate pillide soetamist, siis arvuliselt kõige rohkem soovisid muusikakoolid toetust digiklaverite ostmiseks, mida finantseeritakse seitsmel juhul. Samuti õnnestus toetada viie pianiino ja kuue akordioni ostu. Uue võimalusena nähti ette ka pillide remontimise toetamist, mida kasutasid kolm taotlejat korda tehakse üks orel ja kaks kabinetklaverit.
Nelja eelmise aasta jooksul toimus projekt „Igal lapsel oma pill“ EV100 raames ning kokku soetati 3000 pilli, mille kogumaksumus oli 1,8 miljonit eurot. Kuna ettevõtmine osutus valdkonnas väga oluliseks, siis tegi Eesti Muusikakoolide Liit pingutusi, et selline rahastusmudel saaks jätkuda ka edaspidi. „Loodan väga, et Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisest alguse saanud toetusprogrammil on pikk tulevik, kuna selline projekt on muusikakoolidele ülimalt vajalik. Pillid on kallid kuid iga euro eraldamine sellele programmile on investeering meie tulevikku,“ lausus Leivategija, kes lubab edasi tegutseda selle nimel, et toetusprogramm ka 2020. aastal toimuks.
Haridus- ja Teadusministeerium eraldas käesoleval aastal Eesti Noorsootöö Keskuse kaudu projekti „Igal lapsel oma pill“ läbiviimiseks 50 000 eurot ja 10 000 eurot koguti heade annetajate kaudu.

Dokument: Toetusprogrammi "Igal lapsel oma pill" 2019. aasta statuut.