Eesti Muusikakoolide Liidu konkurss „Parim Noor Instrumentalist 2024“

Nõuded kandleõpilastele

Konkurss kandleõpilastele toimub kaheastmelisena: regionaalne voor ja vabariiklik voor. Regionaalsed voorud jagunevad Põhja-Eesti ja Lõuna-Eesti voorudeks. 

Esitada peast kaks või kolm erineva karakteriga teost. Üks teostest valida alljärgnevate kohustuslike palade hulgast. Lugusid õppides tuleks silmas pidada autori poolt kirja pandud tempo tähiseid.

Kogu kava esitatakse peast ning kinni tuleb pidada kava ajalistest piirangutest. 

Regionaalse konkursi laureaadid pääsevad lõppvooru, v.a 0 vanuserühm, kes võistleb ainult regionaalses voorus.

 

0 vanuserühm 7. – 8. aastased (kava pikkus on vaba)
Kaks vabalt valitud erineva karakteriga pala.

I vanuserühm 9. – 10. aastased (3. – 6. minutit)
Henn Rebane “Tornikella pidupäev” noot
Andres Lemba “Nostalgia” noot

II vanuserühm 11. – 12. aastased (4. – 7. minutit)
Andres Lemba “Seitse haikut” noot
Katri Rebane “Öö peegeldus rabajärvel” noot

III vanuserühm 13. – 14. aastased (6. – 10. minutit)
Henn Rebane “Muinasjutt kandlele” noot
Arno Tamm “Lained” noot (kohad, kus on märgitud „oktav kõrgemalt“, on mõeldud väiksema pilliga mängijatele, suurema pilliga saavad mängida nii nagu noodis kirjas)

IV vanuserühm 15. – 19. aastased (7. – 12. minutit)
Margo Kõlar “Vapper piiga” noot
Andres Lemba “Peegeldused” noot

 

Õpilaste vanust arvestatakse 01.01.2024 seisuga. Regionaalsete konkursside kõik laureaadid pääsevad lõppvooru. 0 vanuserühmal vabariiklikku vooru ei toimu. "Parim noor instrumentalist 2024" vabariikliku konkursi lõppvoor toimub 17.03.2024 Tallinna Muusikakoolis.