Parim noor instrumentalist 2021

Nõuded metsasarvemängijatele

             Konkurss  toimub  videosalvestiste  vormis, koos konkursile registreerumisega  tuleb lisada registreerimisvormile  youtube  link  koos järjestikku, katkematult  esitatud ja salvestatud  paladega.

          Konkurss  toimub koostöös  Eesti Muusikakoolide Liiduga ja Eesti Puhkpillimuusika Ühinguga     

Juhend

  • konkurss toimub järgmistes vanuserühmades 

         I  vanuserühm, sündinud  alates  1. jaan  2011  ja hiljem  (kuni 9-aastased) 
         II vanuserühm, sündinud  aastatel  2009 ja 2010  (10 ..11-aastased) 
         III vanuserühm, sündinud  aastatel  2007 ja 2008 (12…13-aastased)
         IV vanuserühm, sündinud  aastatel  2005 -2006 (14...15-aastased)
         V vanuserühm,  sündinud  aastatel  2002 -2004  (16...19-aastased)

         vaba  rühm „Hilised alustajad” (vanusepiiranguta, kuni 3 aastat tegelenud)

  •      Osa  võivad  võtta  kõik  metsasarvemängijad.

Registreerumise viimane  tähtaeg  15.märts 2021 LINK

Ajalimiidid:

I  vanuserühm   kuni  5  min
II vanuserühm   kuni  6  min
III  vanuserühm  kuni  8  min
IV  vanuserühm   kuni  10  min
V  vanuserühm   kuni  15  min
„Hilised alustajad”  kuni 10 min

  • salvestusel  esitatakse  kogu kava  peast
  • igas   vanuserühmas  tuleb  esitada ning salvestada  kaks pala,  neist  üks  peaks   olema  sarnase  raskusastmega, nagu  allpool olevas loetelus

          Teine  pala  vabal valikul,  aga  esimest  erineva  karakteriga

  • Esinejaid  hindab  žürii.  Žürii  otsused  on lõplikud. Žüriil on õigus välja anda     

           eripreemiaid.

 

Žürii koosseis:

  1. on  vähemalt 5-liikmeline
  2. koosneb  kõikide  õpilaste õpetajatest, oma  õpilast  ei  hinnata
  3. hindamine  toimub  25- palli  skaalas 
  4. žüriiliikme  hindamise  juhend:

Konkursi hindamine toimub 25-palli süsteemis. Iga esineja saab igalt žürii liikmelt ühe hinde. Lõpliku tulemusena arvestatakse žürii liikmete hinnete keskmist. Vastavalt keskmisele hindele antakse välja kohad:
     24,0 - 25,0 punkti – I koht
     22,0 - 23,99 punkti – II koht
     20,0 - 21,99 punkti – III koht
     17,0 - 19,99 punkti – diplom

              a) võimalus  anna mitmele esinejale ühepalju  punkte, kui žüriiliikmel puudub selge eelistus
            b)  punktide liitmise  ning  keskmise arvutamisega  saadakse  adekvaatne  tulem
            c) 3- punktiline  erinevus  keskmisest  arvatakse  maha  ja  arvutatakse uus keskmine    
           (selline  rahvusvaheline praktika  välistab pahatahtlikkuse)
           d) Võrreldavus  teiste  pillidega

Kohustuslikud palad:

I vanuserühm kuni 9-aastased (kava kestvus kuni 5 minutit)
       Üks  eesti  lugu, rahvaviis või rahvaviisi seade

II vanuserühm 10 - 11-aastased (kava kestvus kuni 6 minutit)
        Eesti  rahvaviisi seade
       J. S. Bach „Aaria c-moll“ noot
       A. Varlamov „Punane sarafan“ noot
       E. Mlynarski „Hällilaul“ noot
       …või sarnase raskusastmega  pala (otsustab žürii)

III vanuserühm 12 - 13-aastased (kava kestvus kuni 8 minutit)
       Fr. Schubert „Serenaad d-moll“     noot
       J. Kofron „Jutustus“     noot
       A. Kachanauskas „Ema saatis mind“ noot
       R. Schumann „Jahilaul“ noot
       …või sarnase raskusastmega  pala (otsustab žürii)

IV vanuserühm 14 - 15-aastased (kava kestvus kuni 10 minutit)
       R. Ploom „Serenaad“ noot
       C. Saint-Saens „Morceau de Concert“ op 94  I ja II osa noot
       W. A. Mozart „Kontsert D-duur“ Rondo noot
       M. Basš „Nokturn“ noot
       …või sarnase raskusastmega  pala (otsustab žürii)

V vanuserühm 16 - 19-aastased (kava kestvus kuni 15 minutit)
        A. Kapp „Andante“ noot
        V. Viru „Mõtiskelu“ noot
        T. Kõrvits „Signaal ja laul“ noot
        Fr. Strauss „Kontsert I  osa“ noot
       …või sarnase raskusastmega  pala (otsustab žürii)

„Hilised alustajad“ (kava kestvus kuni 10 minutit)
       Kaks erineva iseloomuga pala