Eesti Muusikakoolide Liidu konkurss „Parim Noor Instrumentalist 2023“

Nõuded flöödiõpilastele

 

Flöödiõpilaste konkurss toimub kaheastmelisena: regionaalne voor ja vabariiklik voor.

Kõikides vanusegruppides esitada regionaalses voorus ja vabariiklikus voorus kaks erineva karakteriga pala. 

Üks teos valida vastava vanusegrupi kohustuslike palade hulgast, teine on vabalt valitud teos. Vabariiklikus voorus tuleb esitada lisaks kohustuslikule palale uus vabalt valitud teos.

Teosed esitatakse peast ja saade on elavas ettekandes.

Pidada kinni konkursi kava ajalistest piirangutest. Kava kestuse all mõeldakse ühe vooru kava pikkust.

Regionaalsele konkursile registreerimisel panna kirja kogu kava (3 teost).


 

0 vanuserühm kuni 9-aastased (kava kestus kuni 7 minutit) 

U. Sisask – Maaväline viis noot

T. Kõrvits – Laul unistusest noot

R. Lätte – Rõõm ilusast päevast noot


 

I vanuserühm 10 - 11-aastased (kava kestus kuni 10 minutit)

M. Vind – Ühel augustiööl noot

O. Ehala – Hällilaul noot

E. Mägi – Hommikul noot

 

II vanuserühm 12 - 13-aastased (kava kestus kuni 12 minutit)

R. Rannap – Viletants noot

H. Hindpere – Neli kujutlust noot

V. Ojakäär – Humoresk noot

 

III vanuserühm 14 - 15-aastased  (kava kestus kuni 15 minutit)

K. Suss – Le Fifre noot

M. Kõlar – Kellatornis noot

H. Eller – Jõel noot

 

IV vanuserühm 16 - 19-aastased (kava kestus kuni 20 minutit)

H. Jürisalu – Ööbik noot

E.-S. Tüür – Tuulepööriste mäng noot

T. Kõrvits – Igavene laul noot