25.01.2023

Eesti Muusikakoolide Liidu konverentsil "Jätkusuutlik muusikakool" pälvis Muusikahariduse sõbra tiitli Tallinn

Muusikahariduse sõber 2022

Eesti Muusikakoolide Liit alustas uut aastat 20. jaanuaril toimunud konverentsiga "Jätkusuutlik muusikakool", kus arutleti Eesti muusikakoolide hetkeseisust ning võimalustest ja väljavaadetest tulevikuks. Lisaks olid tähelepanu all teravad probleemid nagu huvihariduse õpetajate palk, muusikaõpetajate järelkasv, kohalike omavalitsuste suutlikkus huvihariduse rahastamisel jms. 
Konverentsil jätkus ka Eesti Muusikakoolide Liidu traditsioon tunnustada parimat kohalikku omavalitsust Muusikahariduse sõbra tiitliga. Muusikahariduse sõber 2022 tunnustuse pälvis Tallinna linn olulise panuse eest muusikahariduse edendamisse 2022. aastal. 

https://pealinn.ee/2023/01/20/tallinn-palvis-muusikahariduse-sober-2022-tiitli/