Õppematerjalid

Eesti Muusikakoolide Liit levitab erinevaid õppeotstarbelisi muusikavaldkonna trükiseid. Peamiselt kuuluvad nende hulka solfedžo ja muusikaloo õpikud, kuid valikus on ka mõningaid noote kitarridele ja puhkpilliansamblitele.

Tellimissoovid palume edastada e-posti aadressil muusikakoolideliit@gmail.com

Tellimisel tuleb kindlasti märkida:

  • tellija nimi, kool
  • telefoninumber
  • postiaadress
  • arve rekvisiidid
     

EMLi saadaolevad trükised:

1            Ene Krigul „Solfedžo I klassile”

2           Ene Krigul  „Solfedžo II klassile“

3           Ene Krigul „Solfedžo III klassile“

4           Uus õpik. Ene Krigul  „Solfedžo IV klassile“ (2020)

5           Peetsalu/Petersoo Solfedźo IV klassile

6           S. Aavik Solfedźo V klassile          

7           S. Aavik Solfedźo VI klassile         

8           S. Aavik Solfedźo VII klassile       

9           Lühiülevaade muusikaloost V klassile

10          Lühiülevaade muusikaloost VI klassile

11           Lühiülevaade muusikaloost VII klassile            

12          L. Jõeleht Kitarripalad    

13          Ott Kask 4+                       

14          Ene Krigul  Solfedžo õpetamise lisamaterjal "Noodist laulmise ja rütmiharjutused II"
 

 

NB! Soovitatakse kasutada veebilehitsejat Google Chrome, kuivõrd sellega saab wav-helifaile kuulata ilma, et neid peaks alla laadima. Google Drive'is ehk meie "ülesannete kogus" mugav seiklemine on Chrome'is garanteeritud.