Õppematerjalid

Eesti Muusikakoolide Liit levitab erinevaid õppeotstarbelisi muusikavaldkonna trükiseid. Peamiselt kuuluvad nende hulka solfedžo ja muusikaloo õpikud, kuid valikus on ka mõningaid noote kitarridele ja puhkpilliansamblitele.

Tellimissoovid palume edastada e-posti aadressil muusikakoolideliit@gmail.com

Tellimisel tuleb kindlasti märkida:

  • tellija nimi, kool
  • telefoninumber
  • postiaadress
  • arve rekvisiidid
     

EMLi saadaolevad trükised:

1            Ene Krigul „Solfedžo I klassile”     5 € EMLi liikmele / 10 € tellijale väljastpoolt EMLi

2           Ene Krigul  „Solfedžo II klassile“     5 € EMLi liikmele / 10 € tellijale väljastpoolt EMLi

3           Ene Krigul „Solfedžo III klassile“     5 € EML EMLi liikmele / 10 € tellijale väljastpoolt EMLi

4           Uus õpik. Ene Krigul  „Solfedžo IV klassile“ (2020)  10 € tk, alates viiest eksemplarist 7.5 € tk               EMLi liikmele / 20 € tk tellijale väljastpoolt EMLi

5           Peetsalu/Petersoo Solfedźo IV klassile     5 € EMLi liikmele / 10 € tellijale väljastpoolt EMLi 

6           S. Aavik Solfedźo V klassile     5 € EMLi liikmele / 10 € tellijale väljastpoolt EMLi

7           S. Aavik Solfedźo VI klassile     5 € EMLi liikmele / 10 € tellijale väljastpoolt EMLi

8           S. Aavik Solfedźo VII klassile     5 € EMLi liikmele / 10 € tellijale väljastpoolt EMLi

9           Lühiülevaade muusikaloost V klassile     5 € EMLi liikmele / 10 € tellijale väljastpoolt EMLi

10          Lühiülevaade muusikaloost VI klassile     5 € EMLi liikmele / 10 € tellijale väljastpoolt EMLi

11           Lühiülevaade muusikaloost VII klassile     5 € EMLi liikmele / 10 € tellijale väljastpoolt EMLi  

12          L. Jõeleht Kitarripalad     20 € EMLi liikmele / 40 € tellijale väljastpoolt EMLi

13          Ott Kask 4+     12 € EMLi liikmele / 24 € tellijale väljastpoolt EMLi                       

14          Ene Krigul  Solfedžo õpetamise lisamaterjal "Noodist laulmise ja rütmiharjutused II"     
             5 € EMLi liikmele / 10 € tellijale väljastpoolt EMLi