Eesti Muusikakoolide Liidu konkurss „Parim Noor Instrumentalist 2022“

Nõuded vioolaõpilastele


Konkurss vioolaõpilastele toimub kahes kategoorias (A- ja B-kategooria)
Mõlemas kategoorias toimub konkurss kaheastmelisena:
regionaalne voor ja vabariiklik voor.

A-kategoorias võivad osaleda kõikide muusikakoolide õpilased, kaasa arvatud Tallinna Muusikakeskkooli (edaspidi TMKK), G. Otsa nim Tallinna Muusikakooli (edaspidi Otsa MK) ja Heino Elleri Muusikakooli (edaspidi Elleri MK) õpilased.
B-kategoorias võivad osaleda kõikide muusikakoolide õpilased, välja arvatud TMKK, Otsa MK ja Elleri MK õpilased.

Kogu kava esitatakse peast ning kinni tuleb pidada kava ajalistest piirangutest. 

Regionaalse konkursi laureaadid pääsevad lõppvooru. Diplomandide edasipääsu otsustab žürii.

Konkursi vanuserühmad ja kavade pikkused on A ja B kategoorias järgmised:

I vanuserühm kuni 9-aastased (kava pikkus kuni 6 minutit)
II vanuserühm 10 – 11-aastased (kava pikkus kuni 7 minutit)
III vanuserühm 12 – 13-aastased (kava pikkus kuni 10 minutit)
IV vanuserühm 14 – 19-aastased, 
v.a keskastme õpilased (kava pikkus kuni 12 minutit)

 

A-kategooria

Regionaalne voor
I -III vanuserühmal esitada kaks erineva karakteriga teost. 

IV vanuserühmal esitada kaks erineva karakteriga teost ning vabal valikul etüüd.

Vabariiklik voor
Finaalis ei esitata regiooni voorus mängitud teoseid.
Finaalis tuleb esitada suurvorm või osa(d) suurvormist.

Suurvormiks loetakse kontsertiino, kontsert (1. osa või 2. ja 3. osa), kontsertfantaasia või variatsioonid.

NB!
VABARIIKLIKU VOORU EDASIPÄÄSENUD VIOOLAÕPILASTELE REGISTREERIMISLINK SIIN

 

B-kategooria

Regionaalne voor
Esitatakse kaks erineva karakteriga teost, millest üks võib olla kontsertfantaasia või variatsioonid.

Vabariiklik voor
Esitatakse sama kava, mis regionaalses voorus.