Eesti Muusikakoolide Liidu konkurss „Parim Noor Instrumentalist 2023“

Nõuded altsarve õpilastele

 

Konkurss altsarve õpilastele toimub kaheastmelisena: regionaalne voor ja vabariiklik voor.

Konkursist osavõtjad esitavad kaks erineva karakteriga pala.

Teosed esitatakse peast ja saade on elavas ettekandes.

Pidada kinni konkursi kava ajalistest piirangutest.

 

VANUSERÜHMAD:

I vanuserühm kuni 11-aastased (kava kestus kuni 5 minutit)

II vanuserühm 12 - 13-aastased (kava kestus kuni 6 minutit)

III vanuserühm 14 - 15-aastased (kava kestus kuni 8 minutit)

IV vanuserühm 16 - 19-aastased (kava kestus kuni 10 minutit)