Parim noor instrumentalist 2021

Nõuded klaveriõpilastele

 1. Klaveriõpilaste konkurss toimub kahes kategoorias.
  A-kategooria konkurss toimub ühe vabariikliku vooruna. Osaleda võivad kõikide muusikakoolide õpilased k.a. Tallinna Muusikakeskkooli (edaspidi TMKK), G. Otsa nim Tallinna Muusikakool (edaspidi Otsa MK) ja Heino Elleri Muusikakooli (edaspidi Elleri MK) õpilased.
  B-kategooria konkursil on regiooni voor ja vabariiklik voor. Osaleda võivad kõikide muusikakoolide õpilased v.a TMKK, Otsa MK ja Elleri MK õpilased.
 2. 0 vanuserühma konkurss on vaid regionaalne ja vabariiklikku vooru 0 vanuserühmale ei toimu. 0 vanuserühma konkurss on avatud kõikide koolide õpilastele.
 3. Kogu kava esitatakse peast.
 4. Kava pikkus peab mahtuma tingimustes ette antud ajaraamidesse.
 5. Mõiste „teos(ed)” annab võimaluse esitada antud nõudmisevaldkonnas enam kui ühe teose.
 6. Õpilane saab konkursil osaleda korraga vaid ühes kategoorias.

 

0 vanuserühm kuni 8-aastased.

Esitada kaks erineva karakteriga teost.

 

A-KATEGOORIA

I vanuserühm 9-10-aastased (kava kestus 4 - 7 minutit)

 • enne 1900 kirjutatud teos
 • eesti helilooja teos (valida viie variandi seast)
 • etüüd või virtuoosne pala

II vanuserühm 11-12-aastased (kava kestus 7 - 10 min)

 • klassitsismiajastu teos
 • eesti helilooja teos (valida viie variandi seast)
 • etüüd või virtuoosne pala

III vanuserühm 13-14-aastased (kava kestus 9 - 12 min)

 • barokiajastu tantsuvormis teos(ed)
 • peale 1900 kirjutatud teos(ed)
 • etüüd või virtuoosne pala

IV vanuserühm 15-19-aastased (kava kestus 12 - 15 min)

Esitada kava, milles sisaldub:

 • romantismiajastu teos
 • etüüd või virtuoosne pala

B-KATEGOORIA

I vanuserühm 9-10-aastased (kava kestus 3 - 5 minutit)

 • enne 1900 kirjutatud teos
 • eesti helilooja teos (valida viie variandi seast)

II vanuserühm 11-12-aastased (kava kestus 5 - 7 min)

 • klassitsismiajastu teos
 • eesti helilooja teos (valida viie variandi seast)

III vanuserühm 13-14-aastased (kava kestus 6 - 9 min)

 • barokiajastu tantsuvormis teos(ed)
 • peale 1900 kirjutatud teos(ed)

IV vanuserühm 15-19-aastased (kava kestus 8 - 10 min)

Esitada kava, mis sisaldab:

 • romantismiajastu teose
 • teos(ed) vabal valikul

KOHUSTUSLIKUD PALAD

I vanuserühma Eesti heliloojate teoste valik

Tuudur Vettik            „Kaks kukke“     noot

Tarmo Lepik               „Üks eesel leiab teise ära“     noot

Ester Mägi                  I ja II tsüklist „Kolm lapi laulu“     noot

Heino Lemmik           „Sammaldunud kivid“ ja „Varblane“ tsüklist „10 klaveripala lastele“     noot

                                   „Signaalid kosmosest“ tsüklist „10 klaveripala lastele“     noot

 

II vanuserühma Eesti heliloojate teoste valik

Aarne Männik            „Jäälilled“     noot

Els Aarne                    „Metsas“     noot

Eduard Oja                 „Eesti tants“     noot

Mati Kuulberg            „Mõtisklus“     noot

Liidia Auster              „Suve vihm“     noot