Parim noor instrumentalist 2021

Nõuded plokkflöödiõpilastele

Konkurss plokkflöödiõpilastele korraldab plokkflöödiühing ERTA-Estonia MTÜ koostöös Tartu II Muusikakooli ja Eesti Muusikakoolide Liiduga.
Konkursi info ja küsimused: Anneli Kuusk, annelikuusk1@gmail.com või 5558 4631

  1. Kava esitatakse peast ja saade on elavas ettekandes.
  2. Esinejaid hindab žürii. Žürii otsused on lõplikud. Žüriil on õigus välja anda eripreemiaid.

Žürii koosseis ja hindamine:

  • koosneb  kõikide  õpilaste õpetajatest,  oma õpilast  ei hinnata.
  • žüriiliikme hindamise juhend:

Konkursi hindamine toimub 25-palli süsteemis. Iga esineja saab igalt žürii liikmelt ühe hinde. Lõpliku tulemusena arvestatakse žürii liikmete hinnete keskmist. Vastavalt keskmisele hindele antakse välja kohad:
     24,0 - 25,0 punkti – I koht
     22,0 - 23,99 punkti – II koht
     20,0 - 21,99 punkti – III koht
     17,0 - 19,99 punkti – diplom

Vanuserühmad ja kava nõuded:

I vanuserühm kuni 10-aastased (kava pikkus 4-6 minutit)

II vanuserühm 11 - 12-aastased (kava pikkus 5-7 minutit)

III vanuserühm 13 - 14-aastased (kava pikkus 7-10 minutit)

IV vanuserühm  15 - 19-aastased (kava pikkus 8-12 minutit)

 

  1. I-III vanuserühmas esitada vähemalt kaks erineva karakteriga teost. 
  2. IV vanuserühma kavas peaks muu hulgas olema kindlasti ka kaks erineva karakteriga osa mõnest vabalt valitud barokksonaadist.