logi sisse parooliga | id-kaardiga
Uudised
... ja arhiiv
Kalender
Mis teoksil
Koolid
Liikmete nimekiri
Liidust
Üldinfo
Juhatus
EML juhatus
Kontakt
Lingid
Trükised ja õppematerjalid
Toetusprogramm NOOR INSTRUMENTALIST
IGAL LAPSEL OMA PILL
Konkurss 2020
Rahvusvaheline koostöö
Arhiiv
Vana leht
Tööpakkumised
... ja "otsin tööd"

KONKURSS 2017


» Tulemused
» Kontakt
» Reglement
» Konkursi hindamisjuhend ja hindamistabel
» Registreerimisleht
» Regionaalsete voorude võitjad ja eriauhindade pälvijad
» Vabariikliku konkursi regionaalsete voorude ajakava
» Nõuded fagotiõpilastele
» Nõuded flöödiõpilastele
» Nõuded klarnetiõpilastele
» Nõuded klaveriõpilastele
» Nõuded klavessiiniõpilastele
» Nõuded metsasarveõpilastele
» Nõuded oboeõpilastele
» Nõuded oreliõpilastele
» Nõuded plokkflöödiõpilastele
» Nõuded saksofoniõpilastele
» Nõuded trompeti ja madalate vaskpillide õpilastele
» Lõppvoorude ajakava
» Ajakava. FLÖÖT. 4.03.2017 Keila Muusikakool
» Ajakava. PLOKKFLÖÖT. 4.03.2017 Keila Muusikakool
» Ajakava. SAKSOFON 5.03.2017 Nõmme Muusikakool
» Ajakava. KLAVESSIIN 18.03.2017 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia orelisaal
» Ajakava. KLAVER 11.-12.03.2017 H. Elleri nim. Muusikakool
» Ajakava. OREL 18.03.2017 Gustav Adolfi nim. Muusikakool
» Ajakava. METSASARV 18.03.2017 Tartu I Muusikakoolis
» Ajakava. OBOE, FAGOTT, KLARNET 19.03.2017 Nõmme Muusikakool
» Ajakava VASKPILLID 25.03.2017 Tallinna Muusikakeskkool

Konkursi hindamistabel:
http://www.muusikakoolid.ee/sise/f/20170117232108tabel_2017.xls

Konkursi hindamisjuhend:

http://www.muusikakoolid.ee/sise/f/20170117231800Eesti_Muusikakoolide_Liidu_noorte_interpreetide_konkursi_2017_hindamisjuhend.docx


Eesti Muusikakoolide Liidu noorte interpreetide konkursi 2017 hindamisjuhend

 

1. Konkursi korraldab Eesti Muusikakoolide Liit koostöös erialaliitudega.

2. Konkurss toimub eraldi erinevate instrumentide õpilastele sellele instrumendile kindlaksmääratud vanusegruppide arvestuses:                                                                    

3. Konkurss on kaheastmeline:                                                                                        
3.1. esimene voor ehk regionaalne voor, mille korraldab regioonis kokkulepitud kool
3.2. teine voor ehk vabariiklik voor, mille korraldab Eesti Muusikakoolide Liit

4. Konkurss korraldatakse avaliku kontserdi vormis

5. Regionaalse konkursi žürii koosneb vähemalt kolmest eksperdist ja žürii töösse on soovitav kaasata erialaliitude esindajaid.

6. Lõppvooru  žürii moodustatakse erialaliitude poolt pakutud liikmetega, kuhu kaasatakse vajadusel rahvusvahelised esindajad.

7. Žürii töö aluseks on käesolev hindamisjuhend.

8. Žüriile tutvustatakse eelnevalt konkursi korraldamise reglementi, konkreetse konkursi nõudeid repertuaarile ja esitusele ning hindamisjuhendit.

9. Žüriil ei ole õigust nõuda esinejate kohta muud informatsiooni peale õpilase nime, vanusegrupi ja esitatava kava.

10. Regionaalse konkursi žürii tõstab esile regiooni parimad igal instrumendil ja igas vanusegrupis (laureaadid ehk kohad I-III). Žüriil on õigus anda välja ka diplomeid ja eripreemiaid.

11. Regionaalse konkursi laureaadid lähevad lõppvooru, diplomandide edasipääsu otsustab žürii.

12. Lõppvooru žürii otsustab laureaadid, samuti anda välja diplomeid ja eripreemiaid.

13. Žürii töö aluseks olevad hindamispõhimõtted on kokkulepitud koostöös erialaliitudega ning kujundatud  konkreetse eriala eripära silmas pidades:

13.1. Fagoti hindamiskriteeriumid konkursil

  Tehniline sooritus:
toon, intonatsioon, pulss, strihhid, virtuoossus, pillimängu asend
II  Teksti puhtus:  etteantud teksti järgimine

III Muusikaline väljendusoskus:
karakteerne mäng, emotsionaalsus, kuulamisoskus

 

13.2. Flöödi hindamiskriteeriumid konkursil
 
   Tehniline sooritus:
kaunis toon, puhas intonatsioon, täpne artikulatsioon
II   Teksti puhtus:
autori teksti täpne järgimine (õiged noodid, tempo, dünaamika, artikulatsioon)
III  Muusikaline väljenduslikkus:
fraasi kujundamine, teose karakteri tabamine, emotsionaalsus, ansamblitunnetus

13.3. Klarneti hindamiskriteeriumid konkursil

I  Tehniline sooritus:
toon, intonatsioon, dünaamika 
II Teksti puhtus:
etteantud teksti järgimine, rütmiline täpsus
III Muusikaline väljendusoskus: emotsionaalsus, artistlikkus,
 kuulamisoskus, stiilitunnetus

13.4. Klaveri hindamiskriteeriumid konkursil

Muusikaline väljenduslikkus: muusikaliste kujundite ja karakterite selgus, enese mõtestatud kuulamisoskus, kõlakultuur;
II Mängutehnilised oskused: klaveritehnika võtete valdamine, mänguaparaadi paindlikkus, käe- ja kehahoid;
III Esituse õnnestumine: esituse korrektsus, artistlikkus, kommunikatiivsus.

13.5. Klavessiini hindamiskriteeriumid konkursil

I  
Tehniline sooritus: pulss, pillimängu asend, lavaline käitumine
II Teksti puhtus:  
laduvus, sujuvus
III Muusikaline väljendusoskus: karakteerne mäng, emotsionaalsus, kuulamisoskus     

13.6     Oboe hindamiskriteeriumid konkursil

I Tehniline sooritus : toon, pulss, strihhid, virtuoossus, pillimängu asend
II Teksti puhtus: etteantud teksti järgimine
III Muusikaline väljendusoskus: karakteerne mäng, emotsionaalsus, kuulamisoskus

13.7 Oreli hindamiskriteeriumid konkursil
I Teksti puhtus: etteantud teksti puhtalt mängimine
II Tehniline sooritus: rütmiline täpsus, tempo, artikulatsioon, manuaali ja pedaali tehnika
III Muusikaline väljendusoskus: kuulamisoskus, pala karakteri edasiandmine, registrite valik

13.8 Plokkflöödi hindamiskriteeriumid konkursil
I Tehniline sooritus:  intonatsioon ja kõlakultuur
II Teksti puhtus:etteantud teksti järgimine
III Muusikaline väljendusoskus: esinemise vabadus, enda ja partneri   kuulamisoskus


13.9 Saksofoni hindamiskriteeriumid konkursil
I Tehnika: sõrmetehnika, virtuoossus, artikulatsioon, keele töö. Korrektne nooditekst, rütmitäpsus ja pulss, štrihhid.
II Toon, kõlakultuur, häälestus, intonatsioon.
III Muusikaline väljendusoskus: fraseerimine, dünaamika, ansamblimäng, kuulamisoskus, artistlikkus

13.10 Vaskpuhkpillide hindamiskriteeriumid konkursil
I Tehniline sooritus: kõla, pulss, virtuoossus, hingamistehnika valdamine, pillimängu asend.
II Teksti puhtus: etteantud teksti järgimine
III Muusikaline väljendusoskus: karakteerne mäng, emotsionaalsus, kuulamisoskus
                                                                                                                                         

14. Konkursi hindamine toimub 25-palli süsteemis.
Tulemus kujuneb žüriiliikmete poolt antud üldhinnete keskmisest ja ei pea vastama kriteeriumihinnete keskmisele.
Lisaks üldhindele annab žürii tagasisidet  osavaldkondade kohta 5-palli süsteemis

 

 

 

 

 

 

 

 

harju

Copyright EML 2016