logi sisse parooliga | id-kaardiga
Uudised
... ja arhiiv
Kalender
Mis teoksil
Koolid
Liikmete nimekiri
Liidust
Üldinfo
Juhatus
EML juhatus
Kontakt
Lingid
Trükised ja õppematerjalid
Toetusprogramm NOOR INSTRUMENTALIST
IGAL LAPSEL OMA PILL
Konkurss 2020
Rahvusvaheline koostöö
Arhiiv
Vana leht
Tööpakkumised
... ja "otsin tööd"

KONKURSS 2017


» Tulemused
» Kontakt
» Reglement
» Konkursi hindamisjuhend ja hindamistabel
» Registreerimisleht
» Regionaalsete voorude võitjad ja eriauhindade pälvijad
» Vabariikliku konkursi regionaalsete voorude ajakava
» Nõuded fagotiõpilastele
» Nõuded flöödiõpilastele
» Nõuded klarnetiõpilastele
» Nõuded klaveriõpilastele
» Nõuded klavessiiniõpilastele
» Nõuded metsasarveõpilastele
» Nõuded oboeõpilastele
» Nõuded oreliõpilastele
» Nõuded plokkflöödiõpilastele
» Nõuded saksofoniõpilastele
» Nõuded trompeti ja madalate vaskpillide õpilastele
» Lõppvoorude ajakava
» Ajakava. FLÖÖT. 4.03.2017 Keila Muusikakool
» Ajakava. PLOKKFLÖÖT. 4.03.2017 Keila Muusikakool
» Ajakava. SAKSOFON 5.03.2017 Nõmme Muusikakool
» Ajakava. KLAVESSIIN 18.03.2017 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia orelisaal
» Ajakava. KLAVER 11.-12.03.2017 H. Elleri nim. Muusikakool
» Ajakava. OREL 18.03.2017 Gustav Adolfi nim. Muusikakool
» Ajakava. METSASARV 18.03.2017 Tartu I Muusikakoolis
» Ajakava. OBOE, FAGOTT, KLARNET 19.03.2017 Nõmme Muusikakool
» Ajakava VASKPILLID 25.03.2017 Tallinna Muusikakeskkool

Eesti Muusikakoolide Liidu noorte interpreetide konkursi 2017 reglement

I Üldsätted

1.1 Konkurss korraldatakse kohalike omavalitsuste huvikoolide/muusikakoolide ja kunstide koolide muusikaosakondade ja muusikakoolide liidu liikmeks olevate eramuusikakoolide muusikalise põhihariduse astme õpilastele.

1.2 Konkursi korraldab Eesti Muusikakoolide Liit koostöös erialaliitudega.

1.3 Konkurss toimub eraldi erinevate instrumentide õpilastele sellele instrumendile kindlaksmääratud vanusegruppide arvestuses:

1.3.1 Plokkflööt
I vanuserühm kuni 10-aastased
II vanuserühm 11...12-aastased
III vanuserühm 13...14-aastased
IV vanuserühm 15-aastased ja vanemad 

1.3.2 Puhkpillid (v.a plokkflööt, saksofon, trompet)
I vanuserühm kuni 11-aastased      
II vanuserühm  12...13-aastased
III vanuserühm 14...15-aastased
IV vanuserühm 16-aastased ja vanemad  

1.3.3 Klaver
I vanuserühm; kuni 8-aastased
II vanuserühm; 9...10-aastased
III  vanuserühm; 11...12-aastased
IV vanuserühm; 13...14-aastased
V vanuserühm; 15-aastased ja vanemad

1.3.4 Klavessiin
I vanuseaste kuni 10-aastased
II vanuseaste 11...12-aastased
III vanuseaste 13...14-aastased
IV vanuseaste 15…16-aastased
V vanuseaste 17...19-aastased

1.3.5 Metsasarv
I vanuserühm kuni 9-aastased
II vanuserühm 10...11-aastased
III vanuserühm 12...13-aastased
IV vanuserühm 14...15-aastased
V vanuserühm 16...19-aastased
Vaba rühm „Hilised alustajad“ (vanusepiiranguta)

1.3.6 Orel
I vanuserühm 10-12-aastased
II vanuserühm 13...14-aastased
III vanuserühm 15...18-aastased

1.3.7 Saksofon
0 vanuserühm kuni 8-aastased 
I vanuserühm 9...10-aastased    
II vanuserühm 11...12-aastased      
III vanuserühm 13...14-aastased
IV vanuserühm 15...19-aastased
V vanuserühm 16...19-aastased

1.3.8 Trompet
I vanuserühm kuni 10-aastased
II vanuserühm kuni 11...12-aastased
III vanuserühm kuni 13...14-aastased
IV vanuserühm kuni 15-aastased vanemad

1.3.9 Õpilase vanust arvestatakse konkursiaasta 1. jaanuari seisuga (01.01.2017)

II Konkursi ülesehitus

2. Konkurss on kaheastmeline:

esimene voor ehk regionaalne voor; teine voor ehk lõppvoor.

III Regionaalse (piirkondliku) vooru korraldus

3.1 Regionaalse(d) vooru(d) korraldavad antud regiooni koolid omavahelise kokkuleppe alusel või koostöös teiste regioonidega.

3.2 Regionaalsest voorust võtavad osa kõik konkursil osaleda soovivad ja oma kooli poolt välja valitud antud regiooni või regioonidesse kuuluvate koolide õpilased. Regionaalsest voorust osavõtmiseks on vajalik täita  registreerimisleht, mis saadetakse regionaalse konkursi korraldajale.

3.3 Konkurss korraldatakse avaliku kontserdi vormis

3.4 Koostöös erialaliitudega lepitakse kokku žürii töö aluseks olevad hindamispõhimõtted lähtuvalt konkreetse eriala omapärast. Need põhimõtted on aluseks hindamisjuhendile, mis koostatakse konkursile 17.01.2017

3.5 Konkursi näidistabel koostatakse konkursile 17.01.2017

3.6 Regionaalse konkursi žürii koosneb vähemalt kolmest eksperdist, kelledest kaks erialaliidu ettepanekul ning üks korraldava kooli/regiooni valikul.

3.7 Žüriile tutvustatakse eelnevalt käesolevat konkursi korraldamise juhendit, konkreetse konkursi nõudeid repertuaarile ja esitusele ning hindamisjuhendit.

3.8 Žüriil ei ole õigus nõuda esinejate kohta muud informatsiooni peale õpilase nime, vanusegrupi ja esitatava kava.

3.9 Regionaalse konkursi žürii tõstab esile regiooni parimad igal instrumendil ja igas vanusegrupis (laureaadid ehk kohad I-III). Žüriil on õigus anda välja ka diplomeid ja eripreemiaid.

3.10 Regionaalse konkursi laureaadid lähevad lõppvooru, diplomandide edasipääsu otsustab žürii.

IV Lõppvooru korraldus

4.1. Konkursi lõppvooru korraldab EML koostöös erialaliitudega

4.2. Konkursi lõppvoorus osalevad regionaalsete konkursside parimad.

4.3. Lõppvoor korraldatakse avalikuna.

4.5 Žürii töö aluseks on hindamisjuhend.

4.4 Konkursi žürii moodustatakse erialaliitude poolt pakutud liikmetega, kuhu kaasatakse vajadusel rahvusvahelised esindajad.

4.6. Žürii hindab konkursi kava 25 palli süsteemis.

4.8 Žüriil on õigus otsustada laureaadid, samuti anda välja diplomeid ja eripreemiaid.

 

V Konkursi nõuded

 

5.1. Konkursi reglemendi töötab välja Eesti Muusikakoolide Liit ja avaldab oma koduleheküljel

hiljemalt konkursile eelneva aasta 25.oktoobriks.

5.2 Konkursi nõuded töötatakse välja koostöös erialaliitudega ja avaldatakse Eesti Muusikakoolide Liidu koduleheküljel hiljemalt konkursile eelneva aasta 25.oktoobril.

 

 

 

harju

Copyright EML 2016